Om medfödda hjärtfel
Hjärtfel är den vanligaste missbildningen bland nyfödda. En del hjärtfel är enkla, medan andra är komplicerade och kräver flera operationer. De flesta hjärtfel opereras när barnet är nyfödd. Andra måste opereras steg för steg under ett antal år. De flesta operationer ger bra resultat, men ofta behöver barnet följas upp under en lång tid efter operationen.

Här följer några beskrivningar av de vanligaste medfödda hjärtfelen.

Hål mellan kamrarna är det vanligaste hjärtfelet. Små hål mellan kamrarna kan växa igen av sig själv, medan de större försluts med ett konstgjort material.

Hål mellan förmaken är ett annat enklare hjärtfel. Dessa hål lagas genom att en bit konstgjort material som täcker hålet, förs in i hjärtat via ett blodkärl. Mycket små hål behöver inte lagas.

Aortastenos betyder att klaffen mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern är för trång. Aortastenos behandlas genom att den trånga öppningen i aortaklaffen vidgas.

Pulmonalisstenos innebär att det är trångt vid klaffen mellan hjärtats högra kammare och lungpulsådern. Förträngningen vidgas med kateterbehandling eller opereras. Vid kateterbehandling förs en ballong in i hjärtat och lungpulsådern via en tunn plastslang, kateter, och klaffen vidgas.

Aortakoarktation, innebär att det finns en förträngning på stora kroppspulsådern, aorta. Barnet behöver oftast opereras. Vid operationen vidgas det trånga området.

Fallots missbildning är ett hål i skiljeväggen mellan hjärtkamrarna samt att utflödet till lungpulsådern är för trångt. Barnet behöver opereras under det första levnadsåret. Hålet mellan kamrarna täcks med en lapp av syntetiskt material och utflödet till lungpulsådern vidgas.

Pulmonalisatresi med kammarseptumdefekt innebär att blod inte kan passera från höger kammare till lungpulsådern. Det är hål i skiljeväggen mellan kamrarna. Blodet går till lungpulsådern från kroppspulsådern via en förbindelse som kallas duktus arteriosus. Om duktus arteriosus börjar stänga sig i nyföddhetsperioden får barnet via dropp ett kroppseget ämne, prostaglandin, som håller förbindelsen öppen. Sedan behöver barnet opereras i två steg.

Transposition av de stora kärlen betyder att kropps- och lungpulsådern har bytt plats. Ett litet hål i förmaksskiljeväggen gör att en del syresatt blod ändå kan komma ut i kroppen. Det här hjärtfelet opereras så fort som möjligt, vilket ofta sker under de två första levnadsveckorna.

Enkammarhjärta är ett samlingsbegrepp för flera olika komplicerade hjärtmissbildningar där syrerikt blod blandas med syrefattigt blod i kammaren. Enkammarhjärta behandlas med ett antal operationer vid olika åldrar.

Hypoplastisk vänsterkammare medför att den vänstra kammaren mycket underutvecklad. Blodcirkulationen upprätthålls av höger kammare, som via en fosterförbindelse försörjer kroppspulsådern med blod. De flesta barn med hypoplastisk vänsterkammare opereras i flera steg under de första levnadsåren. I väntan på operation hålls fosterförbindelsen öppen med hjälp av läkemedel.

Mer ingående beskrivningar av olika medfödda hjärtfel hittar du här >>>

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa