Forskning & utveckling kring medfödda hjärtfel
Forskning är nödvändigt för att utveckla nya, effektivare metoder och följa upp de långsiktiga resultaten av befintliga behandlingar. Och det krävs både medicinsk och psykosocial forskning. Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper barn och unga med medfödda hjärtfel. Forskningsprojekt vars resultat troligtvis kan komma till användning inom en nära framtid prioriteras framför grundforskning.

Hjärtebarnsfondens forskningsråd bedömer ansökningarna. Det består av:

  • Britt-Marie Ternestedt, professor i omvårdnad, Ersta högskola, Stockholm
  • Nils-Rune Lundström, professor emeritus i barnkardiologi, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund
  • Mats Synnergren, barnhjärtkirurg, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Göteborg

Fonden delar också ut utvecklingsstipendier till vårdpersonal som vidareutbildar sig eller genomför projekt som leder till en bättre omvårdnad av barn och unga med hjärtfel.

Här kan du söka forsknings- och utvecklingsbidrag ur Hjärtebarnsfonden

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa