Här under PRESS kan du se föredrag som hölls på Hjärtebarnsförbundets Jubiléumskongress 9 maj 2015 kring medfödda hjärtfel

hjartre jub logo mindre

Här kan du hämta information i pdf format som du kan dra ut till berörda
Tandvård för ditt hjärtbarn
Vi vill här informera om vikten av att ditt barn har en god tandhälsa. Att leva med ett hjärtbarn väcker känslor och det tar ofta mycket kraft. Det är då inte konstigt om barnets tänder kommer i andra hand eller rent av glöms bort. Med denna information hoppas vi att du inser vikten av att ditt hjärtbarns tänder är värda att vårdas extra.
Tänder och Hjärtfel

Pacemaker för ditt hjärtbarn
Det är när hjärtats eget elektriska system (retledningssystemet) inte fungerar, som barnet behöver en pacemaker. Symptomen kan vara yrsel, svimningar, huvudvärk, trötthet och irritation.
Pacemaker för ditt hjärtbarn

Anhöriginformation
Med denna information vill Hjärtebarnsförbundet göra det möjligt för dig som anhörig eller vän, till någon som fått besked om att deras barn fötts med hjärtmissbildning, att bättre förstå deras situation, reaktioner och humör. Allt som står här stämmer säkert inte in på alla nyblivna hjärtbarnsföräldrar men troligen på en hel del. Varje hjärtmissbildning är unik och varje hjärtbarns situation är unik så vårt råd är – Lyssna!
Anhöriginformation

Försäkring för ditt hjärtbarn
Som medlem i Hjärtebarnsförbundet kan du teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring i Folksam för ditt hjärtbarn. Den gäller inte hjärtfelet, men andra sjukdomar och olycksfall som barnet kan råka ut för.
Läs mer om försäkringen

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa