Leva med hjärtfel
Att som förälder få ett barn med hjärtfel innebär att lära sig något nytt. Det innebär att finna annorlunda lösningar för att vardagen med ditt barn skall fungera. Men tänk på att ditt barn med all sannolikhet kommer att överleva dig och skall vara en fungerande person i vårt samhälle. Början för dig som förälder är att stödja ditt barn på alla tänkbara sätt, men också att ställa förväntningar och skapa förutsättningar för att barnet ska klara av ett så normalt liv som möjligt. Du är en av de viktigaste personerna i ditt barns liv och för ditt barns möjligheter att skapa sig ett bra liv.

Att som vuxen leva med medfött hjärtfel är ett liv som många andra inte förstår. Men du som levt hela ditt liv med ditt hjärtfel har möjlighet att förstå ditt liv. Bara du kan sätta förväntningar och skapa förutsättningar för dig. Bara du kan se till att bli lycklig.
Vi inom Hjärtebarnsförbundet hoppas att vi hjälpt till med att göra din väg meningsfull och bidragit till ett bra liv för dig.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa