Operation
Svensk barnhjärtkirurgi tillhör de bästa i världen. I landet finns det två opererande centra, på universitetssjukhuset i Lund och på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg. Där bedrivs så kallad rikssjukvård, det vill säga att de har hela landet som upptagningsområde. Hit kommer alltså barn från hela landet för att få sina hjärtfel korrigerade.

På de opererande sjukhusen finns särskilda kontaktsjuksköterskor som har nära kontakt med familjen vars barn ska opereras och barnet självt om det är lite äldre. Det är också kontaktsköterskan som ofta  fungerar som en länk mellan det opererande sjukhuset och hemsjukhuset.

Det är viktigt att patienten är infektionsfri vid operationen. Den vanligaste anledningen till att en operation blir inställd är förkylning eller annan infektionssjukdom. Vid maginfluensa och vattkoppor gäller, på grund av smittorisken, att familjen inte kan komma till sjukhuset om någon i familjen insjuknat eller utsatts för smitta även om barnet som ska opereras är friskt.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa