Efter sjukhusvistelsen
Efter sjukhusvistelsen sker den primära kontakten med barnhjärtsjukvården via hemsjukhusets barnmottagning. Här finns kontaktsjuksköterska, dietist, sjukgymnast och andra yrkeskategorier som kan vara aktuella i habiliteringen av hjärtebarnet. Uppbyggnaden ser lite olika ut i olika delar av landet men grundprincipen är densamma att man är ett team som jobbar tillsammans med hjärtebarnen och täcker alla behov som kan tänkas uppstå.
Glöm inte att du själv som förälder kan behöva prata med någon om det som hänt och vad du gått igenom. I Hjärtebarnsförbundet finns andra föräldrar som har liknande upplevelser som du kan tala med, de ersätter självklart inte kurator- eller psykologkontakt, men är ett viktigt stöd i vardagen.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa