Skolans olika myndigheter
Inom skolområdet finns tre olika myndigheter som får sina instruktioner från utbildningsdepartementet. Dessa är Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Samtliga dessa myndigheter har samråd med handikapprörelsen och från vår sida representerar Peter Nordqvist Hjärtebarnsförbundet vid dessa samråd.

Skolverket är den myndighet som tar fram regler och som hjälper enskilda lärare med tolkning av regler. På deras hemsida finns en mycket bra ”Frågor och Svar” tjänst där Du kan kolla om olika frågor redan avhandlats. Hemsideadressen är www.skolverket.se

Skolinspektionen är den myndighet som inspekterar skolor, både fristående skolor och kommunala skolor inspekteras, man kan också ta initiativ till att skolor inspekteras på grund av hur man i särskild ordning hanterar religionsundervisning eller exempelvis ämnet Idrott och hälsa. Deras hemsida är www.skolinspektionen.se

Under skolinspektionen finns också Barn- och elevombudet som granskar skolan i relation till exempelvis barnkonventionen och mobbning. Hit kan man också göra anmälningar om enskilda situationer. www.skolinspektionen.se/beo

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är den myndighet som har till uppgift att göra det rimligt och möjligt för barn med funktionsnedsättning att gå i skolan och att kunna ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap på samma sätt som alla andra barn. Man arbetar med rådgivare runt om i landet och arbetar dels i relation till kommuner och olika skolhuvudmän. Deras hemsida är www.spsm.se

 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa