Vad vi gör
Varje år får 1000 familjer beskedet att deras nyfödda barn har ett hjärta som inte fungerar som det ska. Numera överlever de flesta barnen den första akuta tiden efter upptäckten. Några blir helt återställda, andra måste genomgå en eller flera hjärtoperationer och vissa blir aldrig helt friska.

Hjärtebarnsförbundet är den enda organisationen i Sverige som uteslutande arbetar med att ge stöd till barn och ungdomar som lever med medfött eller förvärvat hjärtfel. Det sker genom opinionsbildning, dialog med vårdgivare och skola, stöd till forskningen kring medfödda hjärtfel samt genom läger- och mötesverksamhet där drabbade barn och ungdomar och även deras familjer träffas och byter erfarenheter.

Hjärtebarnsförbundet är beroende av stöd från privatpersoner och företag. Hjärtebarnsförbundets insamlingar sker genom 90-kontot, pg 90 05 87-7 alternativt bg 900-5877, som granskas av Svensk Insamlingskontroll. 

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa