Fikagrupperfikavagn_liten
En annan viktig del av förbundets uppsökande verksamhet är våra Fikagrupper, som är knutna till de bägge sjukhus där medfödda hjärtfel opereras, på Universitetssjukhuset i Lund respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Fikastunderna som vi anordnar är regelbundet återkommande och ger möjlighet till samtal, en stunds avkoppling för de familjer som ligger inne på sjukhuset i samband med operation. Fikagrupperna samarbetar också med sjukvårdspersonalen på avdelningen.

På andra håll i landet finns också andra fikagrupper, som fixar fika för hjärtebarnsfamiljer som tillhör det lokala sjukhuset.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.