Fikagrupperfikavagn_liten
En annan viktig del av förbundets uppsökande verksamhet är våra Fikagrupper, som är knutna till de bägge sjukhus där medfödda hjärtfel opereras, på Universitetssjukhuset i Lund respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Fikastunderna som vi anordnar är regelbundet återkommande och ger möjlighet till samtal, en stunds avkoppling för de familjer som ligger inne på sjukhuset i samband med operation. Fikagrupperna samarbetar också med sjukvårdspersonalen på avdelningen.

På andra håll i landet finns också andra fikagrupper, som fixar fika för hjärtebarnsfamiljer som tillhör det lokala sjukhuset.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa