Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsfonden hjälper hjärtsjuka barn och deras familjer till ett bättre liv. Fonden ger bidrag till Hjärtebarnsförbundets läger och aktiviteter, till forskning och utveckling av vården kring barns hjärtfel och till familjer som har eller har mist ett barn med hjärtfel.

Hjärtebarnsfonden är Hjärtebarnsförbundets egen fond och grundades 1976. Hjärtebarnsfonden har ett så kallat 90-konto som står under Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. Förbundet är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – en branschorganisation som verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Läs mer om öppenhet och transparens.

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är förälder till ett hjärtbarn kan ansöka om ekonomiskt stöd ur fonden. Du kan till exempel ansöka om ett bidrag för extra kostnader i samband med långa sjukhusvistelser eller för bidrag till habiliterande aktiviteter för hjärtbarn och ungdomar. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtbarn. Bidragen delas ut efter behov.

Hjärtebarnsfonden stöttar forskning kring medfödda hjärtfel och arbetar för att öka kunskapen om hjärtbarnens särskilda behov inom vård och omsorg. Fonden stöttar medicinsk-, psykologisk- och omvårdnadsforskning. Om du är intresserad av att söka forskningsbidrag hittar du ansökningsblanketten nedan. Ansökningstid 1 maj och 1 september varje år.

Du som arbetar i vården kan söka stipendium till vidareutbildning eller projektarbete som bidrar till ett bättre omhändertagande av hjärtbarn. Ansökningarna behandlas löpande under året.

Sök bidrag

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa