Sök bidrag

Forskning & utveckling kring medfödda hjärtfel
Forskning är nödvändigt för att utveckla nya, effektivare metoder och följa upp de långsiktiga resultaten av befintliga behandlingar. Och det krävs både medicinsk och psykosocial forskning. Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper de med medfödda hjärtfel. Forskningsprojekt vars resultat troligtvis kan komma till användning inom en nära framtid prioriteras framför grundforskning.
Hjärtebarnsfondens forskningsråd bedömer ansökningarna. Det består av:

Britt-Marie Ternestedt, professor i omvårdnad, Ersta högskola, Stockholm
Nils-Rune Lundström, professor emeritus i barnkardiologi, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund
Mats Synnergren, barnhjärtkirurg, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus Göteborg

Fonden delar också ut utvecklingsstipendier till vårdpersonal som vidareutbildar sig eller genomför projekt som leder till en bättre omvårdnad av de med medfödda hjärtfel.

Sök forskningsanslag
Är du intresserad av att forska kring medfödda hjärtfel? I så fall är du välkommen söka forskningsbidrag från Hjärtebarnsfonden.
Ansökan skickas in i 4 exemplar.
Ansökningstid är 1 mars och 1 september varje år.
Ansökningsblankett_forskning

Sök utvecklingsstipendium
Du som arbetar i vården kan söka stipendium till vidareutbildning eller ett projektarbete som bidrar till ett bättre omhändertagande av hjärtbarn. Om du är intresserad av att ansöka om stipendium så klicka på länken nedan. När du fyllt i blanketten skriver du ut den och skriver under innan du skickar in den.
Ansökningarna behandlas löpande under året.
Ansökningsblankett_utvecklingsstipendium

Sök enskilda bidrag
Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till särskilt drabbade familjer. Du som är förälder till ett hjärtbarn kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med långvariga sjukhusvistelser eller för bidrag till habiliterande aktiviteter för hjärtbarn och ungdomar. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtbarn. Bidragen delas ut efter behov ca 6 ggr per år.
Ansökningsblankett_ förälder

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa