Hjärtebarnsföreningarna
Att få ett hjärtbarn innebär stora psykiska påfrestningar, väntan på besked, kasten mellan hopp och förtvivlan, omgivningens kanske oförstående attityd, de egna skuldkänslorna och sjukhusvistelserna är bara några av de saker som kan förmörka tillvaron. Att få dela med sig av egna upplevelser och lyssna på andras erfarenheter känns ofta som ett stort stöd.
Därför anordnar vi träffar där familjer och de som fötts med hjärtfel får tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter. De flesta av dessa träffar, liksom andra lokala verksamheter anordnas av våra föreningar som finns runt om i Sverige. Vi tror på det personliga, nära mötet och våra regionala föreningar har också kontakt med det lokala affärs- och föreningslivet och med sjukvården i regionen.

Föreningarna omfattar:
Norr; Norrbottens- och Västerbottens län.Föreningskarta
Mitt; Västernorrlands-, Jämtlands- och Gävleborgs län.
Central; Södermanlands-, Västmanlands-, Örebros-, Dalarnas- och Gotlands län.
Öst; Östergötlands- och Kalmar län.
Väst; Västra Götalands län.
Syd; Skåne- och Blekinge län
samt länsföreningarna
Stockholm, Uppsala, Värmland, Halland, Jönköping och Kronoberg.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa