Vuxen med medfött hjärtfel
Hjärtebarnsförbundet har en rikstäckande förening för alla vuxna som fötts med medfött hjärtfel. Den engelska termen för detta är GUCH (Grown Up with Congenital Heart Disease) och det är också detta föreningen heter. Vuxensjukvården för medfödda hjärtfel står inför nya utmaningar när allt fler av de som fötts med komplicerade hjärtfel kommer upp i vuxen ålder. GUCH föreningen anordnar mötesplatser och aktiviteter där vuxna med medfött hjärtfel kan träffas och utbyta erfarenheter och samtala kring ämnen som graviditet, motion, möten med sjukvården, arbetsliv och så vidare. Ett annat sådant tillfälle är en årliga skidresa till Åre som Hjärtebarnsförbundet anordnar.

GUCH-enheten har hand om den snabbt ökande gruppen av mestadels unga vuxna människor, som behandlats för svåra hjärtfel i kraft av barnhjärtkirurgins framsteg under de senaste decennierna. Enhetens stora kunskapsmängd och erfarenhet inom GUCH är nationellt uppmärksammad. Enheten har hög ekokardiografisk kompetens inom området, högkvalitativ MR-diagnostik och är centra för kateterburna interventioner.

Lund och Göteborg är Sveriges två barnhjärtkirurgiska centra och hösten 2008 fick de Socialstyrelsens tillstånd att såsom rikssjukvård bedriva hjärtkirurgi inom GUCH-området.

Göteborg

GUCH-Centrum
CKÖ, Plan 0
Östra Sjukhuset
Tel: 031-343 59 95
Telefontid kl 09.00 – 12.00

Linköping
GUCH-mottagning
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
Sekreterare
Tel: 010-103 46 36
Tel: 010-103 22 06

Lund
GUCH-mottagningen,
Hjärtmottagningen
Tel: 046 – 17 25 87
Tel: 046 – 17 12 38

Stockholm
Guch-mottagningen,
Hjärtmottagningen
Karolinska universtietssjukhuset
Tel: 08-517 725 44
Tel: 08-517 706 99

Umeå
Hjärt Kärl mottagningen
Universitetssjukhuset
Tel: 090-785 91 68

Uppsala
Hjärtmottagningen
Akademiska Sjukhuset
Tel: 018 – 611 44 92

Örebro
Hjärtmottagningen
Kardiologkliniken
Universitetssjukhuset
Tel: 019 – 602 10 00
Tel: 019 – 602 54 22
Tel: 019 – 602 54 21

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa