Ordförande
Linda Sundberg
Mobil: 076-6331544
linda.sundberg@hjartebarn.seMamma till ett barn med hjärtfel, verksamhetsledare inom
personlig assistans, har varit styrelseledamot och sekreterare i ILCO och ordförande inom Hjärtebarnsföreningen Öst.
Kassör
Maria Nyström
Mobil:070-224 23 64
maria.nystrom@hjartebarn.seMamma till ett barn med hjärtfel. VD inom personlig assistans och ordförande i bransch personlig assistans - vårdföretagarna Almega. Utbildad inom kommunikation, marknad & personal.
Ledamot, vice ordförande
Birgitta Elfsson
Mobil: 070-682 25 33
birgitta.elfsson@hjartebarn.seMamma till ett barn med hjärtfel, leg. apotekare,
har varit ordförande i Hjärtebarnsföreningen Stockholm.
Ledamot
Malin Berghammer
Mobil: 070-266 46 40
malin.berghammer@hjartebarn.se

Malin_webb 2

Har ett eget hjärtfel, barnsjuksköterska, Fil Dr. lektor, har varit ledamot och ordförande i Hjärtebarnsföreningen Väst.
Ledamot
Åsa Hofsten
Mobil: 070-576 46 10
asa.hofsten@hjartebarn.se

Mamma till ett hjärtebarn. IT-strateg inom digitalisering och välfärdsteknologi, utbildad systemvetare och ekonom. Har varit ordförande i Hjärtebarnsföreningen Mitt och samtalsledare, utredare och förbundsrevisor på riksnivå.
Ledamot
Gunnar Skarland
Mobil: 070-8119311
gunnar.skarland@hjartebarn.sePappa till ett hjärtebarn. Kreatör i reklambranschen sedan 30 år med stor erfarenhet av insamlingsorganisationer.
Utbildad på Berghs School of Communication samt Kent Institute of Art and Design. Skriver bloggen Heja Abbe
Ledamot
Johan Ektoft
Mobil: 070-543 14 51
johan.ektoft@hjartebarn.sePappa till ett barn med hjärtfel. Kontaktförälder i Kronoberg. Företagare i snickeribranchen.
Platschef på lokala brandvärnet. Förtroendevald med fastighetsansvar. Ledamot i förening.
Suppleant
Britt-Inger Brandström
Mobil: 070-744 25 30
brith-inger.brandstrom@hjartebarn.se

Britt_webb2

Mamma till ett hjärtbarn, aktiv inom idrottsrörelsen, ledamot i Hjärtebarnsföreningen Mitt.
Suppleant
Heidi Gjörtz
Mobil:0764-23 38 85
heidi.gjortz@hjartebarn.se

Heidi_webb 2

Har en dotter med hjärtfel. Arbetar med ungdomar inom SIS, aktiv i styrelsearbetet för bostadsföreningen och föräldrakooperativ.
Ordförande i Uppsala läns Hjärtebarnsförening.
Suppleant
Madeleine Frid
Mobil: 070-339 03 81
madeleine.fridh@hjartebarn.se

Mamma till barn med hjärtfel. Kontaktförälder I förbundet sedan 2006. Arbetar som IT-samordnare och handläggare.

Valberedningen
Ledamot, sammankallande
Nan Vendel
Mobil: 073-825 01 60
nan.vendel@hjartebarn.se
 

Ledamot

Henrietta Sterner
Mobil: 070-916 73 18
henrietta.sterner@hjartebarn.se

Ledamot
Anja Engström
Mobil: 070-552 22 60
anja.engstrom@hjartebarn.se

Suppleant

Arielle Reitberger
Mobil: 070-130 80 08
arielle.reitberger@hjartebarn.se

Revisorer
Ledamot
Erika Carlberg
Mobil: 070-664 03 88
erika.carlberg@hjartebarn.se

Ledamot

Lars Nilsson
Mobil: 070-526 30 09
lars.nilsson@hjartebarn.se

Suppleant

Göran Engborg
Mobil: 070-526 30 09
goran.engborg@hjartebarn.se

Auktoriserad Revisor
Lena Johnson Grant Thornton
Mobil: 070-821 70 78
lena.johnson@se.gt.com

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa