Öppenhet och transparens
En förutsättning för förtroendet bland medlemmar och givare är att vi redovisar vår verksamhet öppet. Det gör vi på olika sätt bla genom de handlingar som presenteras nedan. Frågor om förbunds- och insamlingsverksamheten besvaras också av vårt kansli, kansliet@hjartebarn.se Tel: 08-442 46 50

Vårt 90-konto
Pg 900587-7 Bg 900-5877 granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en garanti att pengarna används på ett effektivt sätt.

90_Konto_Logo_RGB

FRII
Vi är medlemmar i branschorganisationen FRII (Frivilligorgansiationernas insamlingsråd) som arbetar för transparens och öppenhet genom en Kvalitetskod som Hjärtebarnsförbundet följer. Den uppdateras vartannat år och auktoriserad revisor intygar att underlag till Kvalitetskoden finns. Dessutom redovisar förbundet årligen en Effektrapport som granskas av FRII.
FRIIs_Kvalitetskod_Rapport_2013
Bestyrkanderapport_Kvalitetskod_revisor_2014
FRIIs Effektrapport-2016

Givarguidens Gröna Lista
Hjärtebarnsförbundet är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i FRII klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!
GranskadGodkändGG 2015 - Stamp

Arvoden och löner
Styrelsen har årsarvode med olika procentsatser av basbeloppet. Högste tjänsteman, kanslichefen, har fast månadslön på 37 000 kronor (2016) som revideras årligen och beslutas av styrelsen. Hjärtebarnsförbundet har avtal med förhandlingsparterna KFO – Unionen, ideella organisationer.

Styrelsens arvode 2017

Stadgar
Stadgar 2013

Kongressprotokoll
Kontakta kansliet om du vill ha bilagorna till protokollen

Protokoll kongress 2017
Protokoll kongress_2015

Årsredovisning
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2016

Delegering och attest
Delegering och attest

Uppförandekod
Uppforandekod i forbundet

Insamlingspolicy
Insamlingspolicy Hjärtebarnsfonden_2014

Placeringspolicy
Placeringspolicy_2015

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa