Kontakt
Vill du framföra något till Hjärtebarnsförbundet är det i första hand de här personerna som du kan kontakta. Deras ansvarsområden finns angivna under respektive person.

Linda Sundberg, linda.sundberg@hjartebarn.se, 076-633 15 44
Ordförande

Peter Nordqvist, peter.nordqvist@hjartebarn.se, 08-442 46 57
Generalsekreterare, påverkansfrågor

Katarina Wedrup, katarina.wedrup@hjartebarn.se, 08-442 46 58
Kanslichef, organisationsfrågor

Johan Björkman, johan.bjorkman@hjartebarn.se, 08-442 46 54
Kommunikations & Insamling

Hjärtebarnsförbundet, kansliet@hjartebarn.se, vx 08-442 46 50
Kanslipersonal

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa