862 100 kronor!
Det betyder att antalet sålda armband uppgår till 8 621 stycken, alla pärlade av enskilda medlemmar i våra Hjärtebarnsföreningar och av allmänheten vid olika evenemang runt om i Sverige.
90 kronor per armband går till Hjärtebarnsfonden och 10 kronor går till pärlor och porto. Ett fantastiskt arbete och resultat! På World Heart Day tog de grå armbanden snabbt slut och beställningar expedieras undan för undan så fort det kommer in fler armband. Pärlandet fortsätter och du kan beställa originalfärgen röd i vår webbutik armband6


Visa ditt engagemang på World Heart Day den 29 september.World Heart Day är en världsomfattande manifestation för att uppmärksamma och motverka hjärtsjukdomar. Den infaller alltid den 29 september, i år är det nu på tisdag.
Inför årets World Heart Day har Hjärtebarnsförbundet  tagit fram en specialversion av vårt populära hjärtebarnsarmband med vackert blyertgrå pärlor i stället för de vanliga röda.  Upplagan är begränsad och kommer bara att finnas tillgänglig i samband med årets ”Världshjärtedag”.
Köp ditt eget armband eller varför inte ge bort ett till någon som också bryr sig om. Enklast gör du din beställning genom att mejla till givarservice@hjartebarn.se eller gå in i vår webbutik som du hittar på www.hjartebarn.se/gavoshop

 


Biobank för Sverige och medfödda hjärtfel
Tack vare forskningen har andelen barn med allvarliga medfödda hjärtfel som räddas till livet ökat dramatiskt de senaste 50 åren, men trots internationella forskningsframsteg är orsakerna till uppkomsten av många hjärtfel fortfarande i stor utsträckning okända. För att undersöka ärftliga och biokemiska faktorer som bidrar till uppkomst av medfödd hjärtsjukdom pågår nu ett nationellt projekt med att skapa en biobank med saliv- och blodprover från personer med medfödda hjärtfel. Att ha en biobank, det vill säga prover från alla barn med medfödda hjärtfel i Sverige kan ge en inblick i varför vissa hjärtfel uppkommer och varför andra kommer till. För att få än mer information så är det viktigt att söka samarbete utomlands för detta. Däremot kan vi med förhållandevis lite data vi se saker som sannolikt kommer att ge den aktuelle kirurgen viss information om vissa typer av hjärtfel.

Hjärtebarnsförbundet har ställt sig positiv till att denna insamling sker och ser det som positivt att samtliga universitetssjukhus ingår i studien. Det är en viktig sten för att lösa upp frågan kring medfödda hjärtfel. Från vår sida ingår Peter Nordqvist i advisory board.

I projektet deltar Sveriges Universitetssjukhus som leds från Karolinska Institutet.

Advisory Board Site Visit Meeting’ i Stockholm
Fredagen den 5 juni ägde ett internationellt möte, s.k. ’Advisory Board Site Visit Meeting’ rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Under detta heldagsmöte möttes den nationella styrgruppen med representanter från universitetssjukhusen och projektets Advisory Board för givande diskussioner.

Under dagen hölls även den mycket intressanta föreläsningen ‘Advancing our understanding of the genetic causes of congenital heart disease: From biobanking to next generation sequencing’ av professor Bruce Gelb, professor i pediatrik, kardiologi och genetik, Director för Mindich Child Health and Development Institute och verksam vid The Mount Sinai Hospital i USA. Under föreläsningen delade Porf. Gelb med sig av erfarenheterna kring att bygga en liknande biobank i USA.

2015-09-03


Konferens för skolpersonal
Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar, den 23 september i Örebro, i samverkan med Astma och allergiförbundet, Diabetesförbundet och Hjärtebarnsförbundet en konferens om medicinska funktionsnedsättningar för personal i skolan. Konferensen beskriver funktionsnedsättningarna ur ett medicinskt och tillgänglighetsperspektiv. Dessutom belyser konferensen goda exempel från arbete i skolan och ungdomars egna skolerfarenheter. Konferensen vänder sig till skolpersonal. Läs mer här (pdf) Information- konferens hjärtbarn astma allergi2015


758 500 kronor!
Försäljningen av Hjärtebarnsarmbanden fortsätter med nya färger och inbringar fantastiska summor till Hjärtebarnsfonden.
Tack vare flitiga medlemmar och volontärer som pärlat har detta blivit en otrolig succé!

Beställ ditt armband på vår gåvoshop eller på Facebook

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa