Tack vare ditt stöd kan Hjärtebarnsfonden dela ut bidrag till olika angelägna ändamål och projekt.

Forskningsanslag och stipendier
Hjärtebarnsfonden stödjer både nya forskningsprojekt och pågående projekt som hjälper barn och unga med medfödda hjärtfel. Forskningsprojekt som vars resultat troligtvis kan komma till användning inom en nära framtid prioriteras framför grundforskning. Syreupptag, psykologisk utveckling, hjärtfunktionen vid IVA-behandling mm, är exempel på sådan forskning. Det finns en rad angelägen forskning som närmare beskrivs här.
Fonden delar också ut anslag till stipendier för vårdpersonal som vidareutbildar sig eller genomför projekt som leder till en bättre omvårdnad av barn och unga med hjärtfel. Som exempel kan nämnas smärtbehandling, spädbarnsmassage, psykologiska studier, mat- och näringsstudier mm.

Stöd till drabbade familjer
Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till hårt drabbade familjer som har eller har mist ett barn med hjärtfel. Familjerna kan söka ett ekonomiskt bidrag som hjälper dem att klara av till exempel de extra kostnader de har i samband med att deras barn behandlas på sjukhus. Vi tycker att det är viktigt att hela familjen får chans att vara med vid sjukhusbesök.

De föräldrar som mister sina hjärtsjuka barn kan söka ett ekonomiskt stöd som hjälp med kostnaderna till barnets begravning. Många saknar möjlighet att få bidrag till begravningen från landstinget eller från en försäkring om deras barn avlider.

Hjärtbarnen kan få hjälp att pröva på en aktivitet som de mår bra av med habiliterade syfte. Habilitering betyder att barnen får stöd för att lära sig att klara av saker som jämnåriga friska barn kan. Syftet är att leva ett normalt, självständigt liv. Många barn behöver träna extra för att stärka musklerna i bål och rygg efter en hjärtoperation. Muskelstyrka och kroppskontroll ger bra balans vilket behövs bland annat för att kunna lära sig att cykla.

Lägerverksamhet
Det största bidraget som Hjärtebarnsfonden ger är till en årlig lägerverksamhet som riktar sig till de flesta åldersgrupper. Där har hjärt-barn och ungdomar, föräldrar och syskon möjlighet till avlastning, utbildning och rörelseglädje. Läs mer om de läger Hjärtebarnsförbundet arrangerar.

Ett stort tack för ditt stöd!

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa