Fondspara
Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Vi erbjuder ett fondsparande i Swedbank Robur Humanfond – en fond som har fått flera utmärkelser de senaste åren.

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Hjärtebarnsfonden får två procent av sparkapitalet varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfonden är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

På Alla Hjärtebarns Dag 2015 tog vi emot 323 977 kronor från dig och alla andra sparare i Swedbank Robur Humanfond. Ett varmt tack till dig för det!

Börja spara och läs mer om Swedbank Robur Humanfond
Till swedbankrobur.se/hjartespara

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa