Hit går pengarna
Hjärtebarnsförbundet redovisar sin ekonomi enligt de regler som Svensk insamlingskontroll rekommenderar för innehavare av 90-konto. Som medlem i FRII följer vi även deras etiska regler samt kvalitetskod för insamlingsarbetet. Läs mer om öppenhet och transparens

Verksamhetens intäkter delas upp i insamlade medel, medlemsavgifter, bidrag, övriga intäkter. Under 2014 uppgick de sammanlagda intäkterna till 9 120 tkr.

Verksamhetens kostnader delas upp i ändamålskostnader för verksamheter som stöd, aktiviteter, utdelade bidrag, information, projekt och påverkan. Till kostnader hör även administration samt insamling. De totala kostnaderna 2014 uppgick till 8 767 tkr.

Administrations- och insamlingskostnaderna uppgick till 18,8 procent av verksamhetsintäkterna. Drygt 7 000 tkr delades ut till verksamhetens ändamål under 2014.

Läs om vår verksamhet här

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.