Hit går pengarna
Hjärtebarnsförbundet redovisar sin ekonomi enligt de regler som Svensk insamlingskontroll rekommenderar för innehavare av 90-konto. Som medlem i FRII följer vi även deras etiska regler samt kvalitetskod för insamlingsarbetet. Läs mer om öppenhet och transparens

Verksamhetens intäkter delas upp i insamlade medel, medlemsavgifter, bidrag, övriga intäkter. Under 2014 uppgick de sammanlagda intäkterna till 9 120 tkr.

Verksamhetens kostnader delas upp i ändamålskostnader för verksamheter som stöd, aktiviteter, utdelade bidrag, information, projekt och påverkan. Till kostnader hör även administration samt insamling. De totala kostnaderna 2014 uppgick till 8 767 tkr.

Administrations- och insamlingskostnaderna uppgick till 18,8 procent av verksamhetsintäkterna. Drygt 7 000 tkr delades ut till verksamhetens ändamål under 2014.

Läs om vår verksamhet här

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa