Varför gå Samhällsprogrammet?

Carl Cooper

Utbildning birgerjarls

Samhällsprogrammet (SA) är det perfekta valet för dig som är intresserad av att förstå hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som styr det.

Det är ett program som passar de som söker en bred och allmänbildande utbildning och som överväger att fortsätta studierna på högskolan inom samhällsvetenskapen. Inom ramen för detta program får du möjlighet att studera ämnen som samhällskunskap, psykologi och moderna språk.

Under utbildningen på Samhällsprogrammet utforskar du påverkansfaktorer och händelser i samhället, på både lokal och global nivå. Du kommer att fördjupa dig i historien av samhällsvetenskapen för att genom historiska analyser och insikter kunna förstå och analysera det moderna samhället vi lever i idag. En bra skola som erbjuder detta program är Birger Jarls Gymnasium.

Du har tre olika inriktningar att välja på då du går detta program: 

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Medier- information och kommunikation

Beteendevetenskap: Inom detta ämne studerar du människors utveckling, socialisering och interaktion i olika miljöer. Fokus ligger även på kommunikation, inlärning och ledarskap. Du utforskar individens och gruppers beteende både inom organisationer och samhällen.

Samhällsvetenskap: Här fördjupar du dig i samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder för att förstå samhället och dess dynamik.

Medier, Information och Kommunikation: Detta område fokuserar på mediernas roll i samhället och hur man effektivt kan använda medieteknik. Du lär dig om mediers påverkan och hur de kan användas för att kommunicera och sprida information i dagens samhälle.

Bra för dig som vill plugga vidare

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett gymnasieprogram som förbereder dig väl inför högskolestudier. Efter att ha genomfört detta program är du väl rustad och förberedd för fortsatta studier om du så önskar. Det ger även en stor valmöjlighet att välja ett yrke som du tror passar dig. Med denna utbildning som grund kan du läsa vidare till allt från advokat till journalist eller socionom.