Presentation in English 


Drottning Silvia
är vår beskyddare

Bli Medlem

Facebook

Besök Peters Blogg

Här kan du följa  generalsekreterare
Peter Nordqvist på möten om olika påverkansfrågor och hans tankar kring dessa.

2014-11-23
Skola Sjukhus och R Mc Donald
2014-11-16
Från förbundsråd
2014-11-13
Julbrev m m
2014-11-07
AU-internat
2014-11-05
Hannover
 
 


Samarbetspartners & länkar

Folksam försäkring Medlemsbarn

Om medfödda hjärtfel

GUCH-mottagningarna i Sverige

Barnhjärtcentrum i Göteborg

Barnhjärtcentrum i Lund

Ronald McDonald Hus i
Göteborg och Lund

 


Fler länkar 

Nya adressuppgifter?
maila, skriv eller ring
 
kansliet@hjartebarn.org
eller en vykort till
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


 
08-442 46 50

 


 

Välkommen till Hjärtebarnsförbundet!
Hitta din förening

Hjärtebarnsförbundet verkar för ett fullgott liv genom stöd, information
och påverkan. Hjärtebarnsfonden gör det
möjligt.


I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen!
Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar.


Vi samlar 13 Hjärtebarnsföreningar, varav en GUCH-förening. Vi arbetar för att barn, unga och vuxna födda med
hjärtfel får bästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt. Att familjen också får ett bra omhändertagande och blir välinformerade.

Som medlem i förbundet får du, förutom att träffa andra i liknande situation, information och utbildning, stöd i vardagsfrågor, också tidningen Hjärtebarnet som kommer med 4 nummer per år.
Du kan också teckna en olycksfallsförsäkring för ditt hjärtbarn.


Välkommen att bli medlem eller ge ett bidrag till Hjärtebarnsfonden som stöd till vår bidragsverksamhet!

Köp året julkort och 2015 års almanacka här
.Aktuellt
Hej där! Vill din lokala handlare sälja vår fina Hjärtalmanacka 2015?
Fråga och kontakta oss på almanacka@hjartebarn.org 
eller 08-442 46 56 för mer information och skyltmaterial.
Situationen i Lund med uppsagd kirurg.

Hjärtebarnsförbundet tycker att det är viktigt att Skånes Universitetssjukhus kommunicerar med de föräldrar vars barn är inplanerade för operation med aktuell kirurg samt med de föräldrar vars barn är opererade och där ytterligare opertioner är inplanerade. Förbundet lägger sig inte i uppkommen situation mellan kirurgen och arbetsgivaren, vilken kommer att behandlas i lagstadgad ordning.

Peter Nordqvist, generalsekreterare.


Årets Julkort är här!Beställ från Gåvoshopen


Hjärtebarnsförbundet gratulerar
sin generalsekreterare Peter Nordqvist till utnämningen som
filosofie hedersdoktor vid Salgrenska Akademin i Göteborg!

"Peter Nordqvist har genom sina insatser medverkat till Sahlgrenska akademins ledande position i landet och sin synlighet på det internationella planet, när det gäller forskning och klinisk utveckling kring medfödda hjärtfel."


http://www.akademiliv.se/tag/hedersdoktorer/

Din arbetsplats kan hjälpa hjärtan att fortsätta slå genom att bli företagsmedlem i Klubb 1975.

Här ser du medlemmarna

Här hämtar du foldern

Här hämtar du Power Point
presentation


Här läser du mer


 


Dela med dig av din "berättelse"
och dina erfarenheter!

Skriv till vår medlemstidning Hjärtebarnet. Alla uppslag är av intresse! Vi är också intresserade av foton som kan passa i tidningen. Maila oss idag!
Hälsningar redaktionen@hjartebarn.org 


Manusstopp och utgivningsdatum


 


 


Utblick
Notiser från omvärlden
Arkiv 

Hjärtebarnsförbundet    Post- och besöksadress: Kungsgatan 84 ög 112 27 Stockholm Tel: 08-442 46 50 E-post: kansliet@hjartebarn.org

Producerat av Textalk