Presentation in English 


Drottning Silvia
är vår beskyddare

Bli Medlem

Facebook

Besök Peters Blogg

Här kan du följa  generalsekreterare
Peter Nordqvist på möten om olika påverkansfrågor och hans tankar kring dessa.

2015-04-22
R Mc Donald Hus och Fosterkardiologi
2015-04-20
Regiondagar och Kontaktpersonutbildning
2015-04-15
Berliner Heart och Enkammardag
2015-04-10
Äntligen
2015-03-25
KP II och Biobank
 
 


Samarbetspartners & länkar


Sjuk- och olycksfallsförsäkring för Medlemsbarn


Om medfödda hjärtfel

GUCH-mottagningarna i Sverige

Barnhjärtcentrum i Göteborg

Barnhjärtcentrum i Lund

Ronald McDonald Hus i
Göteborg och Lund

 


Fler länkar 

Nya adressuppgifter?
maila, skriv eller ring
 
kansliet@hjartebarn.org
eller en vykort till
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


 
08-442 46 50

 


 

Välkommen till Hjärtebarnsförbundet!
Hitta din förening

Hjärtebarnsförbundet verkar för ett fullgott liv genom stöd, information
och påverkan. Hjärtebarnsfonden gör det
möjligt.


I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen!
Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar.

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel får bästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt. Att familjen också får ett bra omhändertagande och blir välinform
erade.
Förbundet består av 13 Hjärtebarnsföreningar, varav en är för dig som är vuxen och född med hjärtfel. 
Som medlem får du, förutom att träffa andra i liknande situation, information, utbildning och stöd i vardagsfrågor. Du får också tidningen Hjärtebarnet och möjlighet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring i Folksam för ditt hjärtbarn.

Välkommen att bli medlem eller ge en gåva till Hjärtebarnsfonden som stöd
till vår läger- och bidragsverksamhet! 


 Aktuellt

Europeisk webbundersökning om barns mediciner

Hej, 
Avdelningen för barnläkemedel vid Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har skapat en enkät som syftar till att få reda på vad europeiska barn och ungdomar i åldern
10-18 år tycker om att använda olika typer av mediciner samt vad de skulle tycka om att delta i en läkemedelsundersökning (klinisk prövning).
EMA vill vända sig både till friska barn/ungdomar och till barn/ungdomar med sjukdomar i åldern 10-18 år. Enkäten kommer skickas ut till samtliga EU-länder.

Enkäten och mer information hittar du här


Nytt nummer av Hjärtebarnet äntligen ute nu!

Detta nummer innehåller också Verksamhetsberättelse för kongressperioden 2013-2014, av denna anledning har utgivningen blivit lite sen.
Årsredovisning med Resultat och Balansräkning kommer som vanligt att ligga här på hemsidan efter kongressen i mitten av maj.

Köp vår fina lilla badge med Jubileumslogga att sätta på rockslaget!
                 

maila givarservice@hjartebarn.org eller ring 08-4424656 och beställ!

20 kronor kostar kalaset inkl porto!Hjärtebarnsförbundet 40 år i maj, men vi firar hela året!...

Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna med små betraktelser/berättelser om sin tid i Hjärtebarnsförbundet och sin förening.
I varje nummer av tidningen Hjärtebarnet kommer vi publicera en eller två historier. 
Välkomna att fira med oss!
Ditt bidrag, gärna med foton till, skickar du till
kansliet@hjartebarn.org  
Din arbetsplats kan hjälpa hjärtan att fortsätta slå genom att bli företagsmedlem i Klubb 1975.


Utblick Notiser från omvärlden 

Hjärtebarnsförbundet    Post- och besöksadress: Kungsgatan 84 ög 112 27 Stockholm Tel: 08-442 46 50 E-post: kansliet@hjartebarn.org

Producerat av Textalk