Presentation in English 


Drottning Silvia
är vår beskyddare

Bli Medlem

Facebook

Besök Peters Blogg

Här kan du följa  generalsekreterare
Peter Nordqvist på möten om olika påverkansfrågor och hans tankar kring dessa.


2014-09-17
1:a planeringsmöte kring cykel 2015
2014-09-12
R Mc Donald Hus
2014-09-05
Inför styrelseinternat
2014-09-04
Barnkardiologföreningen
2014-09-02
SPSM
 
 


Samarbetspartners & länkar
Om medfödda hjärtfel

GUCH-mottagningarna i Sverige

Barnhjärtcentrum i Göteborg

Barnhjärtcentrum i Lund

Ronald McDonald Hus i
Göteborg och Lund

 


Fler länkar 

Nya adressuppgifter?
maila, skriv eller ring
 
kansliet@hjartebarn.org
eller en vykort till
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


 
08-442 46 50

 


 

Välkommen till Hjärtebarnsförbundet!
Hitta din förening

Hjärtebarnsförbundet verkar för ett fullgott liv genom stöd, information
och påverkan. Hjärtebarnsfonden gör det
möjligt.


I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen!
Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar.


 

Vi samlar 13 Hjärtebarnsföreningar, varav en GUCH-förening. 
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel fårbästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt.
Att familjen får ett bra omhändertagande och blir välinformerade.

 


Som medlem i förbundet får du, förutom att träffa andra i liknande situation, information och utbildning, stöd i vardagsfrågor, också tidningen Hjärtebarnet som kommer med 4 nummer per år.

Kika in här om du vill annonsera eller skriva i Hjärtebarnet.


Välkommen som medlem 
Aktuellt


Äntligen kan du teckna barnolycksfalls- och sjukförsäkring hos Folksam med extra förmåner som medlem i Hjärtebarnsförbundet!

Försäkringen gäller inte det medfödda hjärtfelet, men för olyckor och andra sjukdomar gäller den som för alla andra barn.
Uppge att du är medlem, du behöver inte medlemsnumret i Hjärtebarnsförbundet när du tecknar försäkringen - du får ett nytt hos Folksam.


http://www.folksam.se/hjartebarnsforbundet 
 
Ring 0771-950 950 för att få hjälp med dina frågor. 


Din arbetsplats kan hjälpa hjärtan att fortsätta slå genom att bli företagsmedlem i Klubb 1975.
Här ser du medlemmarna

Här hämtar du foldern

Här hämtar du Power Point
presentation


Här läser du mer


 


Dela med dig av din "berättelse"
och dina erfarenheter!

Skriv till vår medlemstidning Hjärtebarnet. Alla uppslag är av intresse! Vi är också intresserade av foton som kan passa i tidningen. Maila oss idag!
Hälsningar redaktionen@hjartebarn.org 


Manusstopp och utgivningsdatum


 


 


Utblick
Notiser från omvärlden
Arkiv 

Hjärtebarnsförbundet    Post- och besöksadress: Kungsgatan 84 ög 112 27 Stockholm Tel: 08-442 46 50 E-post: kansliet@hjartebarn.org

Producerat av Textalk