Nyheter

Godkända av Givarguiden

Hjärtebarnsförbundet är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar dig som givare och våra samarbetspartners att vi är en transparent organisation som uppfyller givarguidens kriterier. Av de 118 organisationer som är medlemmar i FRII klarar 42 inte givarguidens transparenskrav. Vi är därför stolta att visa vårt diplom!

Givarguiden_diplom_2015

8 621 sålda armband!

Alla pärlade av enskilda medlemmar i våra Hjärtebarnsföreningar och av allmänheten vid olika evenemang runt om i Sverige. 90 kronor per armband går till Hjärtebarnsfonden och 10 kronor går till pärlor och porto. Ett fantastiskt arbete och resultat! På World Heart Day tog de grå armbanden snabbt slut och beställningar expedieras undan för undan så fort det kommer in fler armband. Pärlandet fortsätter och du kan beställa originalfärgen röd i vår webbutik

armband6

Biobank för forskning om medfödda hjärtfel

För att undersöka ärftliga och biokemiska faktorer som bidrar till uppkomst av medfödd hjärtsjukdom pågår nu ett nationellt projekt med att skapa en biobank med saliv- och blodprover från personer med medfödda hjärtfel
Läs mer>


Skolkonferens

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar, den 23 september i Örebro, i samverkan med Astma och allergiförbundet, Diabetesförbundet och Hjärtebarnsförbundet en konferens om medicinska funktionsnedsättningar för personal i skolan. Konferensen beskriver funktionsnedsättningarna ur ett medicinskt och tillgänglighetsperspektiv. Dessutom belyser konferensen goda exempel från arbete i skolan och ungdomars egna skolerfarenheter. Konferensen vänder sig till skolpersonal. Läs mer här (pdf) Information- konferens hjärtbarn astma allergi2015


Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.