Nyheter

Biobank för forskning om medfödda hjärtfel

För att undersöka ärftliga och biokemiska faktorer som bidrar till uppkomst av medfödd hjärtsjukdom pågår nu ett nationellt projekt med att skapa en biobank med saliv- och blodprover från personer med medfödda hjärtfel läs mer här

Skolkonferens

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar, den 23 september i Örebro, i samverkan med Astma och allergiförbundet, Diabetesförbundet och Hjärtebarnsförbundet en konferens om medicinska funktionsnedsättningar för personal i skolan. Konferensen beskriver funktionsnedsättningarna ur ett medicinskt och tillgänglighetsperspektiv. Dessutom belyser konferensen goda exempel från arbete i skolan och ungdomars egna skolerfarenheter. Konferensen vänder sig till skolpersonal. Läs mer här (pdf) Information- konferens hjärtbarn astma allergi2015

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.