Nyheter

”Aj, det gör ont”

Hjärtebarn blir mästare på att hantera smärta. Men det har ett högt pris. Vårens kampanj vill öka kunskap och kännedom om smärta och hur man lindrar den hos barn och ungdomar med hjärtfel. Läs mer >>>


Debattinlägg ”Vi litar på sjukhuspersonalen…”

Hjärtebarnsförbundet ser allvarligt på krisen inom intensivsjukvården som även drabbar hjärtebarnen och deras närstående. Läs pressmeddelandet här>>>


Habilitering av hjärtebarn- en ny helthetssyn tar form

Hjärtebarnsfondens generalsekreterare Peter Nordqvist var nyligen i Båstad på ett möte som samlade barnkardiologer, barnneurologer, kontaktsjuksköterskor, psykologer,dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeut och kuratorer. Avsikten med mötet var att komma ett steg närmare ett nationellt program, så att barn med hjärtfel med habiliteringsbehov fångas upp och får tillgång till den eftervård de har rätt till. Ett viktigt led i arbetet att göra barnhjärtsjukvården till en helhet för barnet genom hela vårdkedjan.


Från hjärta till hjärta – en resa genom Sverige

Nu under februari uppmärksammas hjärtebarnen och deras situation i vårt land. Mycket sker och många fina initiativ tas. Här är ett >>> Och här är ett till >>>


Omvärlden

Hjärtebarnsförbundet: ”Situationen är fullständigt ohållbar”

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.