Nyheter

Skolkonferens

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar, den 23 september i Örebro, i samverkan med Astma och allergiförbundet, Diabetesförbundet och Hjärtebarnsförbundet en konferens om medicinska funktionsnedsättningar för personal i skolan. Konferensen beskriver funktionsnedsättningarna ur ett medicinskt och tillgänglighetsperspektiv. Dessutom belyser konferensen goda exempel från arbete i skolan och ungdomars egna skolerfarenheter. Konferensen vänder sig till skolpersonal. Läs mer här (pdf) Information- konferens hjärtbarn astma allergi2015

Nya utmaningar när fler överlevare med hjärtfel når vuxen ålder

Fler och fler barn med medfött hjärtfel når vuxen ålder. Idag räknar man med att det i Sverige finns runt 40 000 vuxna personer som lever med ett medfött hjärtfel – en patientgrupp som vuxit kraftigt de senaste decennierna tack vare framstegen inom barnhjärtsjukvården. Läs vidare

Omvärlden

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.