Över 2000 barn föds med hjärtfel varje år

Vi arbetar för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Och för att ge alla drabbade förutsättningar till en bra livskvalitet med liv och rörelse.

Hur du kan hjälpa

insamlingar och projekt

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden är en ideell förening som arbetar för att ingen ska lida av medfödda hjärtfel. Deras huvudsakliga verksamhet är:

  • Stödja forskning och utveckling kring medfödda hjärtfel
  • Hjälpa drabbade barn och deras familjer genom stödgrupper, ekonomiskt bistånd och aktiviteter
  • Driva opinion och informera om medfödda hjärtfel i samhällsdebatten
  • Bestå av 12 regionala föreningar där medlemmar kan få stöd och gemenskap
Läs mer

Hjärt-lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening som arbetar för att bekämpa hjärt- och lungsjukdomar. Deras huvudsakliga verksamhet är:

  • Stödja forskning kring hjärt- och lungfel hos barn och vuxna
  • Samlar in och delar årligen ut pengar till svensk medicinsk forskning inom hjärt- och lungområdet
  • Informera och utbilda allmänheten om olika hjärt- och lungsjukdomar
  • Anordna föreläsningar och sprida information
Läs mer

Senaste publicerade artiklar

Hjärt och lugnfel

Hjärtsjukdomar för barn – fakta kring olika sjukdomstillstånd

Hjärtsjukdomar är vanligtvis förknippade med vuxna, men det är viktigt att även barn och deras familjer är medvetna om riskerna och förebyggande åtgärder. I den …
Läs mer här
Forskning mot hjärtfel

Kampen mot hjärtsjukdomar för barn – forskningens framsteg

Hjärtsjukdomar har alltid varit en allvarlig hälsofråga, men det är inte bara vuxna som påverkas. Barn kan också drabbas av hjärtproblem, och forskare över hela …
Läs mer här

Vårt arbete

Hjärtebarn bedrivs ideellt och har som mål att förbättra livet för barn med medfödda hjärtfel och deras familjer. Vi har ett tydligt mission: Att ingen ska behöva lida av ett medfött hjärtfel.

För att uppnå detta mål fokuserar vi på tre huvudsakliga områden:

1. Stödja forskning och utveckling:

Vi anser att framtiden för hjärtebarn ligger i innovativ forskning och nya behandlingar. Därför ger vi årligen ekonomiskt stöd till svensk hjärtforskning med fokus på att förbättra diagnos, behandling och rehabilitering av medfödda hjärtfel.

2. Hjälpa drabbade och närstående:

Vi vet att ett medfött hjärtfel inte bara drabbar barnet, utan hela familjen. Därför erbjuder vi stödgrupper, kontaktpersoner i varje län och ekonomiskt stöd för exempelvis sjukhuskostnader och habilitering. Vi anordnar även läger och aktiviteter anpassade för hjärtebarn, där de kan få nya vänner, ha kul och känna sig trygga i en gemenskap med andra som förstår.

3. Opinionsbildning:

Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen om medfödda hjärtfel och driva opinion för att skapa ett mer inkluderande och tillgängligt samhälle för personer med hjärtfel. Vi deltar i samhällsdebatten, informerar och samarbetar med olika aktörer för att förbättra villkoren för hjärtebarn och deras familjer.

Bli en del av vår gemenskap!

Hjartebarn.se är mer än bara en hemsida. Vi är en aktiv gemenskap av familjer, forskare, vårdpersonal och alla som bryr sig om hjärtebarn. Du kan bli en del av vår gemenskap genom att bli medlem, engagera dig som volontär, ge en donation eller helt enkelt sprida information om vår verksamhet.

För dig som företagare så kan du ansluta dig som företagsvän till något av våra företagspaket. Maila oss på [email protected] för mer information om hur du kan stötta vårt arbete.

Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva