Blogg

Hjärt och lugnfel

Hjärtsjukdomar för barn – fakta kring olika sjukdomstillstånd

Hjärtsjukdomar är vanligtvis förknippade med vuxna, men det är viktigt att även barn och deras familjer är medvetna om riskerna och förebyggande åtgärder. I den här artikeln kommer vi att utforska hjärtsjukdomar för barn, inklusive olika typer av hjärtsjukdomar, riskfaktorer, och hur man kan hålla sitt hjärta friskt från en ...
Forskning mot hjärtfel

Kampen mot hjärtsjukdomar för barn – forskningens framsteg

Hjärtsjukdomar har alltid varit en allvarlig hälsofråga, men det är inte bara vuxna som påverkas. Barn kan också drabbas av hjärtproblem, och forskare över hela världen arbetar outtröttligt för att öka vår förståelse för dessa frågor och utveckla bättre behandlingar och förebyggande åtgärder. Vad har forskningen åstadkommit? Vad väntas man ...
Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva