Medlemstidningen Hjärtebarnet
Medlemstidningen Hjärtebarnet utkommer med 4 nummer per år med en upplaga på 2 500 ex
per nummer. Prenumerationsavgiften är 300:-/år, för icke medlem och gratis för medlemmar i Hjärtebarnsförbundet. Tidningen distribueras också till landets barnkliniker och myndigheter samt andra som kommer i kontakt med vår medlemsgrupp.

I Hjärtebarnet kan du läsa om hur det är att leva med hjärtfel, intervjuer med läkare, forskare och annan sjukvårdspersonal. Här hittar det senaste inom forskning och omvårdnad. Dessutom kan du läsa insändare från medlemmar och om olika aktiviteter som ägt rum ute i våra föreningar.omslag Hjärtebarnet_4-2015

Ansvarig utgivare

Linda Sundberg tel: 076-633 15 44

Redaktör
Ulrika Flodin Furås tel: 070-650 68 16

Formgivare
Helena Jansson tel:070-742 13 91

Annonser
Jonna Paananen Ågrenshuset i Örnsköldsvik/Bjästa,
tel: 0660-29 99 60

Redaktionskommitté
Linda Sundberg, Johan Björkman, Katarina Wedrup, Ulrika Flodin Furås och Peter Nordqvist.

Material
Välkommen med artiklar, foton, berättelser med mera. Vi förbehåller oss rätten att korta inkommet material.
Mejla ditt bidrag till kansliet@hjartebarn.se tel: 08-442 46 50

Tryck och distribution
Ågrenshuset i Örnsköldsvik/Bjästa tel: 0660-29 99 50

Utgivning
1/17     sista materialdag 15 december utgivning 10 februari
2/17     sista materialdag 20 mars utgivning 29 maj
3/17     sista materialdag 22 maj utgivning 22 september
4/17     sista materialdag 22 september utgivning 24 november

Pris

Bli medlem och du får tidningen gratis. Köp lösnummer 80:- + porto. Prenumerera 300:- per år.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

OBSERVERA! Du är välkommen att göra en beställning i gåvoshoppen, men då kontoret har stängt kommer inga beställningar att hanteras innan den 21 augusti 2017. Du kan även beställa våra hjärtebarnsarmband via facebook, sök på hjärtebarnsarmband. Avvisa