Blåsljud på hjärtat: Orsaker, Symptom och Behandlingar

//

Carl Cooper

Blåsljud på hjärtat

Vad är Blåsljud på Hjärtat

Blåsljud på hjärtat är ljud som hörs mellan hjärtslagen när blodet flödar genom hjärtklaffarna eller blodkärlen runt hjärtat. Dessa ljud kan bero på olika faktorer och variera i betydelse från ofarliga till tecken på hjärtsjukdom.

Typer av Blåsljud

Det finns två huvudtyper av blåsljud: systoliskt blåsljud och diastoliskt blåsljud. Systoliska blåsljud hörs när hjärtat pumpar ut blod, ofta mellan den första och andra hjärttonen. Diastoliska blåsljud hörs när hjärtat fylls med blod, och är mindre vanliga men kan tyda på allvarliga hjärtproblem.

Fysiologiska blåsljud är ofarliga och ofta förekommande hos barn och unga vuxna. Patologiska blåsljud kan indikera problem som aortastenos eller medfödda hjärtfel och kräver noggrann undersökning.

Orsaker till Hjärtblåsljud

Hjärtblåsljud orsakas ofta av störningar i blodflödet. Klaffabnormaliteter, som aortastenos eller mitralisinsufficiens, är vanliga orsaker. Dessa tillstånd innebär att hjärtklaffarna inte öppnar eller stänger sig korrekt, vilket leder till turbulent blodflöde som skapar blåsljud.

Även strukturella förändringar i hjärtat eller blodkärlen, som vid medfödda hjärtfel, kan resultera i blåsljud. Dessutom kan tillstånd som anemi, feber, eller graviditet tillfälligt öka blodflödet och skapa fysiologiska blåsljud.

Blåsljud hos Nyfödda och Barn

Hos nyfödda och barn är blåsljud ofta fysiologiska och kräver ingen behandling. Medfödda hjärtfel, som ventrikelseptumdefekt (VSD) eller förmaksseptumdefekt (ASD), kan dock ibland ge upphov till patologiska blåsljud.

Tidiga läkarundersökningar kan upptäcka dessa ljud, och vid behov vidare undersökningar som ekokardiografi kan bedöma om det finns ett underliggande hjärtfel. I många fall växer barnen ifrån fysiologiska blåsljud utan några hälsoproblem.

Symptom och Diagnostik

A stethoscope placed on a chest, capturing the sound of a heart murmur

Symptom på blåsljud på hjärtat kan variera mycket beroende på underliggande orsaker. Diagnosen ställs vanligtvis genom en läkarundersökning, där ett stetoskop används för att lyssna på hjärtljuden, och ibland kompletteras med ytterligare diagnosmetoder.

Vanliga Symptom

Blåsljud på hjärtat kan presenteras med olika symptom. Vanliga tecken inkluderar andfåddhet och trötthet. Andra vanliga symtom är yrsel och svimning. Vissa individer kan även uppleva smärta i bröstet.

Mer allvarliga symptom kan inkludera cyanos, där huden får en blåaktig nyans, speciellt runt läpparna och fingertopparna. Detta kan tyda på otillräcklig syretillförsel i blodet. Svullna underben är ett annat symtom som kan vara associerat med blåsljud på grund av underliggande hjärtproblem.

Läkarundersökning och Stetoskop

Blåsljud på hjärtat upptäcks oftast under en läkarundersökning. Läkaren använder ett stetoskop för att lyssna på hjärtljuden. Dessa ljud kan ibland höras utan stetoskop, men vanligen krävs det för att få en tydlig uppfattning.

Under undersökningen kan läkaren bestämma blåsljudets karaktär genom att notera dess intensitet, frekvens och var det hörs tydligast på kroppen. Detta ger viktig information om huruvida blåsljudet är ofarligt eller om det finns risk för hjärtsjukdom.

Ytterligare Diagnosmetoder

För att fastställa orsaken till blåsljudet kan ytterligare diagnosmetoder vara nödvändiga. EKG (elektrokardiogram) används för att mäta hjärtats elektriska aktivitet och kan avslöja oregelbundenheter.

Ultraljudsundersökning, eller ekokardiografi, är också vanligt. Detta ger en detaljerad bild av hjärtats struktur och funktion. Blodprover kan tas för att kontrollera infektioner eller andra underliggande tillstånd.

Blodtrycksmätning är en annan metod som kan ge insikt i hjärtats tillstånd. Samtliga dessa metoder hjälper läkaren att avgöra om blåsljudet är harmlöst eller kräver behandling.

Behandling och Uppföljning

A stethoscope placed on a beating heart, with sound waves emanating from it, indicating the presence of a heart murmur

Behandling av blåsljud på hjärtat beror ofta på orsaken bakom ljudet. Uppföljning är viktigt för att säkerställa att behandlingen fungerar och förhindra komplikationer.

Icke-Kirurgisk Behandling

Blåsljud orsakade av mindre hjärtfel kan ibland behandlas med läkemedel. Läkemedel kan användas för att hantera symtom som feber eller anemi.

Vid hjärtsvikt används ofta diuretika, ACE-hämmare eller betablockerare. Förmaksflimmer kan behandlas med blodförtunnande mediciner eller antiarytmika.

En patient kan också behöva reglera blodtryck och minska kolesterol med hjälp av läkemedel eller livsstilsförändringar som kost och motion.

Kirurgiska Interventioner

När blåsljud beror på allvarligare hjärtfel kan operation vara nödvändig. Detta kan inkludera klaffreparation eller klaffbyte. Klaffproteser används ibland för att ersätta skadade hjärtklaffar.

Kirurgiska ingrepp kan också behövas vid klaffinsufficiens eller stenos. Vid dessa tillstånd kan det finnas risk för hjärtsvikt eller läckage.

Efter operation är noggrann uppföljning nödvändig för att undvika komplikationer som endokardit eller hematomer.

Livsstil och Uppföljning

För att stödja behandlingen kan livsstilsförändringar vara avgörande. Rökning bör undvikas eftersom det kan förvärra hjärtbesvär. Regelbunden träning kan förbättra hjärthälsan, men bör ske i samråd med en kardiolog.

Uppföljning på en hjärtmottagning är viktig för att övervaka hjärtats funktion efter behandling. Regelbundna besök hos en hjärtspecialist hjälper till att förebygga problem och justera behandlingar vid behov.

Patienter kan också dra nytta av att prenumerera på nyhetsbrev från hälsoorganisationer för att hålla sig uppdaterade om nya behandlingsmetoder och forskningsrön.

Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva