Förstorat hjärta: Orsaker, symptom och behandlingsalternativ

//

Carl Cooper

Förstorat hjärta

Förstorat hjärta: Orsaker och diagnos

Förstorat hjärta, eller kardiomegali, innebär en onormal utvidgning av hjärtmuskeln. Det kan bero på olika underliggande förhållanden som påverkar hjärtats funktion. Här förklaras vad som menas med ett förstorat hjärta, vad som orsakar det, och hur diagnosen ställs.

Vad är förstorat hjärta?

Ett förstorat hjärta uppstår när hjärtmusklerna växer eller blir tjockare, vilket ökar hjärtats storlek. Det kan förenas med olika hjärtsjukdomar. Hypertrofisk kardiomyopati innebär en förstoring på grund av muskeltillväxt, medan dilaterad kardiomyopati kännetecknas av utvidgade hjärtrum. Ett kardiomegali upptäcks ofta med hjälp av avbildningstekniker som ekokardiografi eller magnetkamera (MRA). Dessa visar tydligt förändringarna i hjärtats struktur.

Orsaker till hjärtförstoring

Det finns många orsaker till ett förstorat hjärta. Högt blodtryck belastar hjärtat och leder ofta till hypertrofi. Kardiomyopati, som hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati, påverkar också hjärtmuskeln direkt. Infektion av virussjukdomar och missbruk såsom alkohol kan skada hjärtat. Andra orsaker inkluderar njursjukdomar, metabola problem och genetiska faktorer. Varje orsak kräver särskild behandling och uppföljning.

Diagnostiska metoder

Diagnos av ett förstorat hjärta innefattar flera metoder. Ett EKG kan avslöja elektriska avvikelser. Arbetsprov utvärderar hjärtats svar på fysisk belastning. Ultraljudsundersökning (ekkokardiografi) ger detaljerade bilder av hjärtats struktur och funktion. En magnetkameraundersökning (MRA) erbjuder ännu mer detaljrikedom, särskilt för att bedöma vävnadens egenskaper. Vid misstanke om ärftliga tillstånd kan en genetisk utredning vara nödvändig. Korrekt diagnos är avgörande för att styra rätt behandling och förbättra prognosen.

Symtom och komplikationer

A heart with visible enlargement, surrounded by medical equipment and charts, indicating symptoms and complications

Vid förstorat hjärta, eller kardiomegali, kan symtomen variera beroende på sjukdomens svårighetsgrad och de underliggande orsakerna. Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och potentiella komplikationer för att kunna söka vård i tid.

Vanliga symtom

Andfåddhet är ett vanligt problem, särskilt vid fysisk ansträngning eller när man ligger platt länge.

Trötthet kan uppstå på grund av att hjärtat inte pumpar effektivt och kroppen inte får tillräckligt med syre.

Hjärtklappning innebär att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare än vanligt, vilket kan vara obehagligt.

Smärtor i bröstet kan kännas som ett tryck eller en klämmande smärta, vilket ibland kan förväxlas med symtom på hjärtinfarkt.

Svullnad i ben och vrister kan inträffa när hjärtat inte kan pumpa blodet effektivt, vilket leder till vätskeretention.

Dessa symtom kan variera i intensitet och frekvens, och det är viktigt att inte ignorera dem, särskilt om de förvärras över tid.

Möjliga komplikationer

Hjärtsvikt är en allvarlig komplikation där hjärtat blir för svagt eller stelt för att pumpa blodet ordentligt.

Förmaksflimmer kan uppstå som ett resultat av oregelbundna hjärtslag, vilket ökar risken för blodproppar.

Yrsel och svimning kan vara tecken på att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod till hjärnan.

Stroke är en risk om blodproppar bildas på grund av dålig blodcirkulation och sedan förflyttas till hjärnan.

Hjärtinfarkt kan inträffa om blodflödet till hjärtat blockeras helt, vilket orsakar skador på hjärtmuskeln.

Det är också möjligt att utveckla svettningar vid ansträngning eller vila när hjärtat inte fungerar som det ska.

Behandling och hantering

A heart being treated and managed in a medical setting

Behandling av förstorat hjärta fokuserar på att lindra symtom och förebygga komplikationer. Den kan innefatta läkemedel, kirurgiska ingrepp och viktiga livsstilsförändringar.

Medicinsk behandling

Läkemedel används för att minska hjärtats arbetsbelastning och förbättra dess funktion. Betablockerare sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket, vilket hjälper hjärtat att arbeta effektivare.

ACE-hämmare och kalciumantagonister som verapamil kan också förskrivas för att vidga blodkärlen och minska belastningen. Diuretika används för att minska vätskeansamling och svullnad.

För att minska risken för blodproppar kan antikoagulantia ordineras. Läkemedel som disopyramid kan vara användbara vid behandling av arytmier.

Kirurgiska alternativ

Kirurgiska ingrepp kan vara nödvändiga om läkemedelsbehandling inte är tillräcklig. En myektomi innebär att en del av det förtjockade hjärtmuskellagret tas bort för att förbättra blodflödet.

Alkoholablation är en mindre invasiv metod som minskar muskelväggen genom att injicera alkohol. Pacemaker eller ICD implanteras ibland för att kontrollera hjärtrytm och förebygga plötslig hjärtdöd.

I allvarliga fall kan en hjärttransplantation vara den bästa lösningen.

Livsstilsförändringar och vård

Förutom medicinsk och kirurgisk behandling är livsstilsförändringar avgörande. Patienter bör undvika alkohol och tobak, äta en hälsosam diet, och utöva regelbunden motion som är skonsam för hjärtat.

Viktkontroll och att undvika salt kan också bidra till att minska symtomen. Regelbundna läkarbesök är viktiga för att övervaka tillståndet och justera behandlingar vid behov.

Patientutbildning om sjukdomen och självhanteringsstrategier är också viktiga delar av vården.

Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva