Hjärtklaffar: Funktion, Problem och Behandlingsalternativ

//

Carl Cooper

Hjärtklaffar

Hjärtklaffarnas Funktion och Anatomi

Hjärtklaffarna spelar en central roll i att säkerställa att blodet flödar korrekt genom hjärtat och till resten av kroppen. De fungerar som ventiler som förhindrar att blodet rinner tillbaka och styr dess riktning.

Huvudkomponenterna i Hjärtklaffarna

Hjärtklaffarna är fyra till antalet och kan delas in i två typer: segelklaffar och fickklaffar.

 • Segelklaffarna:
  • Mitralisklaffen: Sitter mellan vänster förmak och vänster kammare. Den ser till att blod flödar från förmaket till kammaren utan att rinna tillbaka.
  • Trikuspidalisklaffen: Finns mellan höger förmak och höger kammare. Funktionerar på samma sätt som mitralisklaffen, men på hjärtats högra sida.
 • Fickklaffarna:
  • Aortaklaffen: Belägen mellan vänster kammare och aorta. Den förhindrar att blodet rinner tillbaka in i kammaren efter att ha pumpats ut i kroppen.
  • Pulmonalisklaffen: Finns mellan höger kammare och lungartären, vilket tillåter blod att flöda till lungorna för syresättning.

Blodcirkulationens Vägar Genom Klaffarna

Blodet följer en specifik väg genom hjärtat, styrt av klaffarna.

 1. Från Höger förmak till Höger kammare:
  • Blodet kommer från kroppen till höger förmak. Trikuspidalisklaffen öppnas för att släppa in blodet i höger kammare.
 2. Från Höger kammare till Lungorna:
  • Höger kammare pumpar blodet genom pulmonalisklaffen till lungartären. Blodet transporteras sedan till lungorna för syresättning.
 3. Från Lungorna till Vänster förmak:
  • Det syresatta blodet återvänder till hjärtat via vänster förmak. Här öppnar sig mitralisklaffen för att tillåta blodet att rinna in i vänster kammare.
 4. Från Vänster kammare till Aorta:
  • Slutligen pumpas blodet av vänster kammare genom aortaklaffen ut i aorta. Detta förser hela kroppen med syresatt blod.

Den rätta funktionen av dessa klaffar är avgörande för effektiv blodcirkulation och hjärthälsa.

Hjärtklaffsjukdomar och Symtom

A heart with damaged valves, causing symptoms like fatigue and shortness of breath

Hjärtklaffsjukdomar påverkar klaffarna i hjärtat som styr blodflödet. Typer av hjärtklaffsjukdomar inkluderar stenos och insufficiens, och symtomen kan variera beroende på svårighetsgraden.

Typer av Hjärtklaffsjukdomar

Klaffstenos innebär att hjärtklaffarna blir förträngda, vilket gör det svårare för blodet att passera genom hjärtat. Aortastenos och mitralastenos är vanliga former. Aortastenos påverkar klaffen mellan hjärtat och aortan, vilket kan leda till hjärtsvikt.

Klaffinsufficiens uppstår när klaffarna inte stängs ordentligt, vilket gör att blodet läcker bakåt. Det finns olika typer, inklusive mitralisinsufficiens och aortainsufficiens. Mitralisinsufficiens innebär att blod läcker tillbaka till vänster förmak från vänster kammare. I aortainsufficiens läcker blod tillbaka från aortan till vänster kammare.

Vanliga Symtom på Hjärtklafffel

Vanliga symtom inkluderar andfåddhet, bröstsmärta och hjärtklappning. Dessa kan vara tecken på att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod.

Andfåddhet är ett vanligt symtom, ofta vid fysisk ansträngning. Hjärtklappning och bröstsmärta kan också uppstå, speciellt om hjärtat ansträngs. Blåsljud vid undersökning är ett annat tecken. Vissa kan drabbas av yrsel och svimning.

Feber kan indikera en infektion som påverkar klaffarna, som endokardit. Högt blodtryck är också en riskfaktor, då det kan förvärra klaffproblemen. Symtomens allvarlighetsgrad varierar och kan förändras över tid.

Diagnostik och Behandlingar

A heart valve being diagnosed and treated in a medical setting

Diagnostik och behandling av hjärtklaffsjukdomar är avgörande för att säkerställa korrekt vård och undvika allvarliga komplikationer. Denna sektion täcker olika metoder för diagnos samt de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

Metoder för Diagnos av Hjärtklaffsjukdomar

För att kunna diagnostisera hjärtklaffsjukdomar använder läkare flera olika metoder. Stetoskop används för att lyssna på hjärtljud och identifiera eventuella blåsljud. Blåsljud kan vara en första indikation på att en patient kan ha problem med sina hjärtklaffar.

Ekokardiografi eller ultraljudsundersökning är en annan vanlig metod. Denna undersökning ger detaljerade bilder av hjärtats struktur och funktion. Ekokardiografi kan avslöja klaffläckage, klaffstelhet och andra problem med hjärtklaffarna.

Blodprover kan också vara en del av diagnostiken, särskilt för att upptäcka infektioner som kan leda till endokardit eller reumatisk feber. I vissa fall kan även MR- eller CT-skanning användas för att få en ännu mer detaljerad bild av hjärtat och dess klaffar.

Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativen för hjärtklaffsjukdomar varierar beroende på typen och graden av sjukdomen. Medan vissa patienter kan klara sig med mediciner, kan andra behöva mer ingripande åtgärder.

Mediciner som antibiotika kan användas för att behandla infektioner och förhindra endokardit. Blodförtunnande mediciner ges för att minska risken för blodproppar.

Kirurgi kan vara nödvändigt om klaffsjukdomen är allvarlig. En vanlig operation är klaffbyte (protes) eller klaffreparation. Vid klaffbyte ersätts den skadade klaffen med en mekanisk eller biologisk protes.

Minimalt invasiva metoder som ballongvalvuloplastik kan användas för att vidga trånga hjärtklaffar utan att behöva genomgå öppen hjärtkirurgi.

Vid val av behandlingsmetod tas hänsyn till patientens allmänna hälsa, specifika problem med hjärtklaffarna och eventuella riskfaktorer. Den rätta behandlingen kan avsevärt förbättra livskvaliteten och öka livslängden för patienten.

Hjärtebarn favicon

Hjärtebarn.se
Vasagatan 12
111 20 Stockholm

[email protected]

Skänk en gåva